Και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα χορηγούνται από τις 3 Ιουνίου 2011 αντίγραφα βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων ΟΓΑ για φορολογική χρήση, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι συνταξιούχοι του Οργανισμού.

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μπορούν να ζητούν επανέκδοση αντιγράφου της βεβαίωσης και από τα ΚΕΠ όλης της χώρας, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες on-line σύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΓΑ.

newsbeast.gr