Οι οφειλέτες του Δήμου Πλατανιά ενημερώνονται ότι σύμφωνα με το με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 παρατείνεται η ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 προς τους Δήμους και επεκτείνεται και στις οφειλές προς Ν.Π.Δ.Δ.( Δ.Ε.Υ.Α κ.τ.λ. )

Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να γίνεται ρύθμιση σε όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές από τέλη, φόρους , δικαιώματα, και μισθώματα και στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ,τόκους υπερημερίας ή οποιαδήποτε επιβάρυνση έχει βεβαιωθεί μέχρι την 30/10/2014

Προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση μέχρι 28/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα εσόδων στα τηλέφωνα 28213 40024 και 28213 40010 ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.platanias.gr ( Δελτία Τύπου).