Η Ελληνική Εταιρεία Αυτοεκτίμησης και Συμβουλευτικής προσφέρει το πιστοποιημένο από το από το Σ. Ψ. Πανεπιστημίου Αιγαίου πρόγραμμα «Εκπαίδευσης Συμβούλων Αυτοεκτίμησης». 

Η έναρξη του προγράμματος στα Χανιά θα γίνει το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην αίθουσα Λεκτόριο, Μίνωος 31.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για:

Πιστοποίηση, Αξιολόγηση και Δίπλωμα Συμβούλου Αυτοεκτίμησης από την Ελληνική Εταιρεία Αυτοεκτίμησης και Συμβουλευτικής Ε.Λ.Ε.Α.Σ.
Εγγραφή ως Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Αυτοεκτίμησης με πιστοποίηση από USA

Απευθύνεται σε:

Φοιτητές όλων των τμημάτων που έχουν καλύψει το βασικό κορμό μαθημάτων
Ψυχολόγους, Δασκάλους, Καθηγητές, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές
Στελέχη Επιχειρήσεων
Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Διετή Εκπαίδευση: 
(20 μήνες) - Φοίτηση μια φορά το μήνα Σάββατο ή Κυριακή
Θεωρητική Κατάρτιση: Ψυχομετρία της Αυτοεκτίμησης- Ψυχομετρικά, Σχολική και Εφηβική Αυτοεκτίμηση, Στρατηγικές Κινήτρων, Προσωπικότητα και Αυτοεκτίμηση, Ανθρώπινες Σχέσεις και Αυτοεκτίμηση κ.α.
Πρακτική Εξάσκηση: Αρχές του Ηλιοτροπίου K.CC London, Εκπαιδευτική Αυτοεκτίμηση για Συστήματα, Τεχνικές ενίσχυσης αυτοεκτίμησης, Βιωματικά Εργαστήρια, Πρακτική εργασία- Σχολεία, Ομάδες, Εργασιακά Συστήματα κ.α. 

Πληροφοριίες-εγγραφές: www.europe-esteem.gr ●6977911222 ● 210-9627259
Η Δρ. Σίμου Simou Foundation έχει αποκλειστικά τα δικαιώματα για τη χώρα μας στην εφαρμογή των προγραμμάτων του Διεθνούς Συμβουλίου για την Αυτοεκτίμηση, με στάθμιση για τα ελληνικά δεδομένα.