Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δάνεια που "ρυθμίστηκαν" εντούτοις το τελευταίο διάστημα βρίσκονται και πάλι στο κόκκινο. Οι τράπεζες ανησυχούν από την αύξηση των δανείων που, αν και έχουν έχουν μπει σε ρύθμιση, οι δανειολήπτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των δόσεων.

 

Τα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι σχεδόν το 1 στα 2 δάνεια που ρυθμίζουν «χτυπάει» και πάλι μέσα σε τρεις μήνες.

 

Το τελευταίο 18μηνο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν πάει σε ρύθμιση δάνεια συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ. Και μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι το ποσό των ρυθμίσεων θα υπερβεί τα 50 δισ. ευρώ.

 

Και αυτό επειδή μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι τράπεζες αναθεωρούν επί τα χείρω τον ρυθμό αύξησης των καθυστερήσεων. Μάλιστα, σε μελέτη της η Deutsche Bank προβλέπει ότι ο δείκτης των καθυστερήσεων θα κορυφωθεί όταν φτάσει στο επίπεδο του 30%.

Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα όταν «σκάσουν» δάνεια συνολικού ύψους 75 δισ. ευρώ, σε συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων 253 δισ. ευρώ (στα τέλη Απριλίου 2011).

 

Ηδη δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνολικού ποσού 25 δισ. ευρώ έχουν πάει σε ρύθμιση και στη συνέχεια σε αναδιάρθρωση.

 

Το γεγονός, όμως, που ανησυχεί τους τραπεζίτες είναι ότι τα μισά από τα δάνεια που έχουν πάει σε ρύθμιση «βγαίνουν» και πάλι σε καθυστέρηση.

 

Το τραπεζικό δίκτυο έχει στην κυριολεξία κατακλυστεί από αιτήματα δανειοληπτών που ζητούν ρυθμίσεις. Το 10% των δανείων έχει ήδη ρυθμιστεί με βάση τους υπολογισμούς των τραπεζικών στελεχών. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε περίπου 1 εκατομμύριο δάνεια (καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά). Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται ότι θα πάνε σε ρύθμιση τουλάχιστον άλλα 1 εκατομμύριο δάνεια.

 

Σύμφωνα τώρα με την DB, ο δείκτης των καθυστερούμενων δανείων θα κορυφωθεί όταν φτάσει στο επίπεδο του 30%.

 

Μάλιστα, οι αναλυτές της σημειώνουν ότι αυτή η πρόβλεψη μπορεί να χαρακτηριστεί από πολλούς ως «σενάριο επιστημονικής φαντασίας», γι' αυτούς όμως είναι η αναμενόμενη εξέλιξη, λόγω και των σκληρών μέτρων λιτότητας που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και προβλέπουν ότι η εξέλιξη αυτή θα ασκήσει μεγάλη πίεση στο ενεργητικό των τραπεζών.

 

Ας σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες περιμένουν την κορύφωση των καθυστερήσεων στο επίπεδο του 13% από 10% στο τέλος του 2011.

 

Επιτόκιο με «καπέλο»

Επιτόκιο με «καπέλο» πληρώνουν όσοι πάνε σε αναχρηματοδότηση. Μάλιστα με τα υψηλότερα επιτόκια τιμολογούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις, απ΄ ό,τι οι μικρομεσαίες. Και αυτό επειδή οι μεγάλες εταιρείες δανείζονταν με ιδιαίτερα χαμηλό spread στα επίπεδα του 2%, που σήμερα έχει υπερδιπλασιαστεί.

 

Αντίθετα οι αυξήσεις στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι πολύ μικρότερες, ενώ στις ρυθμίσεις των καταναλωτικών και ειδικά όταν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις τα επιτόκια είναι χαμηλότερα.

 

Σύμφωνα με τα τραπεζικά στελέχη, οι ανατιμολογήσεις δανείων είναι αναπόφευκτες, λόγω του αυξανόμενου κόστους που προκαλείται από την άνοδο επιτοκίων των καταθέσεων και δεν έχει ακόμη καλυφθεί από την αντίστοιχη άνοδο από τις χορηγήσεις.

imerisia.gr