Η χρήση της διαρκώς εξελισσόμενης τεχνολογίας είναι, αναντίρρητα, βασικός μοχλός της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της εν γένει προόδου της ανθρωπότητας. Ωστόσο, αυτή η ασύλληπτη τεχνολογική πρόοδος, που πολλαπλασιάζει, διαπλέκει και διαχέει την πληροφορία με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, έχει βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα στον χώρο των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα, οι θεωρητικά και πρακτικά απεριόριστες δυνατότητες συσσώρευσης και συσχετισμού πληροφοριών για όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής του ανθρώπου, σε συνάρτηση με την ασύλληπτη ταχύτητα διάδοσή τους και την εύκολη πρόσβαση του κάθε πολίτη, επιτρέπουν την παραγωγή μιας ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου.

Η διαπίστωση των πολλαπλών κινδύνων στο χώρο των νέων Τεχνολογιών οδήγησε την ΟΑΚ, στη διοργάνωση της πρώτης επιστημονικής ενημερωτικής Ημερίδας για τη νομική προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εποχή μας, η οποία αφορά τον κάθε πολίτη.

Η Ημερίδα απευθύνεται στους Νομικούς όλης της Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της ΟΑΚ, σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία της ΟΑΚ στο τηλ.: 28240 22245 ή 22500, Φαξ: 28240 22060, e-mail: [email protected]