Κατατέθηκε στη Βουλή ως εκπρόθεσμη τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης η «νομοτεχνική βελτίωση» με την οποία εξαιρούνται οι βεβαιωμένες, αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος, από τη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Η τροπολογία προβλέπει πως από τις διευκολύνσεις του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 σχετικά με την τμηματική καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014, εξαιρούνται εκείνες που δεν ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και οι οποίες θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015.

Μάλιστα, η σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία ξεκαθαρίζει πως «από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη ή απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού».

Η σχετική πρόβλεψη ικανοποιεί πλήρως τα στελέχη του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και ΕΕ τα οποία υποστήριζαν πως η υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των οφειλών του ΕΝΦΙΑ στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα οδηγούσε μέσα στο τετράμηνο Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου σε απώλειες εσόδων 1 δισ. ευρώ, καθιστώντας μη εφικτό το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% το 2014.

Μετά την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή, κλειδώνει πως η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου) εφόσον δεν έχει πληρωθεί θα μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72-100 δόσεων, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, αλλά και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος, ως μη ληξιπρόθεσμες, ή θα πληρωθούν ή θα υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων.

Σταϊκούρας: Ελληνική η παρέμβαση

Υποστηρίζοντας την τροπολογία στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, είπε πως η μόνη αλλαγή που επιφέρει είναι ότι περιορίζει τη ρύθμιση των 100 δόσεων σε όσες οφειλές ήταν όχι μόνο βεβαιωμένες, αλλά και ληξιπρόθεσμες κατά την 1η Οκτωβρίου.

«Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, φορολογούμενοι που μέχρι σήμερα ήταν συνεπείς και διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, ενδέχεται να αθετούσαν σκοπίμως την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους. Αυτό θα ήταν αντίθετο με το σκοπό της ρύθμισης» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, προσθέτοντας με νόημα πως «η παρέμβαση αυτή είναι παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης».

Αναφερόμενος σε επιμέρους μεγέθη ανάφερε πως ειδικά για την περίπτωση του ΕΝΦΙΑ, το 96% των οφειλετών δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπαχθεί στις 72 έως 100 δόσεις της νέας ρύθμισης, καθώς από τα διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκύπτει ότι το 92% περίπου των υπόχρεων έχει οφειλές ΕΝΦΙΑ ύψους μέχρι 1.000 ευρώ και το 4% από 1.000 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ.

«Το μέσο ποσό ΕΝΦΙΑ ανά φορολογούμενο ανέρχεται στα 536 ευρώ. Με δεδομένη την υποχρέωση ελάχιστης μηνιαίας καταβολής ύψους 50 ευρώ που υπάρχει στην υφιστάμενη ρύθμιση, το πλήθος των δόσεων δεν θα υπερέβαινε τις 30 και, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τις 10-20 δόσεις. Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι το 96% των οφειλετών δεν θα μπορούσε να υπαχθεί στις 100 δόσεις της ρύθμισης», επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί πως ευνοημένοι από την ρύθμιση που τροποποιείται θα ήταν μόνον μεγαλοϊδιοκτήτες που αντιστοιχούν στο 4% των οφειλετών ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε πως με τη ρύθμιση των 100 δόσεων καλύπτεται το 99,7% των οφειλετών από τα 3.734.031 συνολικά φυσικά και νομικά πρόσωπα που μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2014 είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στη φορολογική διοίκηση ύψους 70,2 δισ. ευρώ.

in.gr