Η κρίση της αγοράς ακινήτων συνεχίζεται και το 2014 επηρεάζοντας και τον τομέα των κατασκευών ακινήτων.

Οι επενδύσεις στις κατασκευές έχουν παρουσιάσει μάλιστα κατατόρυφη πτώση ως ποσοστό του ΑΕΠ από 13% το 2006 σε μόλις 5.4% του ΑΕΠ το 2014 (β’ τρίμηνο) (πηγή: ΤτΕ).

Ειδικότερα η αγορά κατοικίας έχει πληγεί σημαντικά τα έτη 2013 και 2014.

Συγκεκριμένα παρατηρείται κάθετη πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες με ρυθμό -41% το 2014, έναντι -38% το 2013.

Η ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά παραμένει αρνητική, με το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων να μείωνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα με ρυθμό -3% το 2014 (Αυγ. 2014), -3.3% το 2013, -3,4% το 2012, -2,9% το 2011 και -0,3% το 2010 (πηγή: ΤτΕ).

Αντίστοιχα η οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη επλήγη από τη συρρίκνωση της τοπικής οικονομίας και τη μειωμένη χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων από τις τράπεζες.

Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη παρουσιάζει ουσιαστικά «πάγωμα» το 2014, και συγκρατήθηκε ποσοτικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (περίοδος Σεπτεμβρίου - Αυγούστου ετών 2012-13, 2013-14).

Πανελλαδικά το αντίστοιχο ποσοστό πτώσης έφτασε το -13.6% (Αριθμός νέων αδειών).

Στην επιφάνεια των οικοδομών η πτώση είναι στην Κρήτη -0.2%, έναντι -13.7% πανελλαδικά. Ειδικά στον όγκο οικοδομών η πτώση είναι -0.1% στην Κρήτη, έναντι -8.9% στο σύνολο της χώρας (πηγη: ΕΛ.ΣΤΑΤ). Σημαντική παράμετρος της οικοδ. δραστηριότητας είναι η συρρίκνωση της παραθεριστικής κατοικίας (λόγω μεγάλου αποθέματος ακινήτων), που τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε άνθηση στην Κρήτη (2001-2006), προσελκύοντας το ενδιαφέρον Ευρωπαίων αγοραστών.

Την περίοδο της τρέχουσας κρίσης από το 2008 παρατηρήθηκε στροφή των εγχώριων αγοραστών σε μεταχειρισμένα ακίνητα (άνω πενταετίας) και χαμηλότερης αξίας, που επιβάρυνε περαιτέρω την οικοδομική δραστηριότητα.

Μιχάλης Σταθόπουλος - Ηλεκτρονικός Μηχανικός - MBA