Μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους από σήμερα, υπολογίζεται ότι μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές προετοιμασίες.

Μάλιστα μέχρι τέλος του έτους έχει ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς (ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και το Χρηματιστήριο Αθηνών να εκπονήσουν τη μελέτη πάνω στην οποία θα βασιστεί η δημιουργία της νέας αγοράς.

Αν και χρηματιστήριο δεν μπορεί να υπάρξει με τη σημερινή μορφή της αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς προχωρούν οι θεσμικές αλλαγές για τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό μοντέλο, η δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας είναι μονόδρομος.

capital.gr