Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αναβολή της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου (Εκσυγχρονισμός και λειτουργία).

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ θα ζητήσει την άποψη και τη θέση από το μοναδικό και κύριο χρήστη που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία, δηλαδή το Δήμο Ηρακλείου, σχετικά με το πλαίσιο, τους όρους αλλά και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η νέα διοίκηση του ΕΣΔΑΚ θα λειτουργεί και θα σχεδιάζει στη βάση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων όπως έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης πάντα με διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.