Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών του Νομού Ρεθύμνου, για τα παρακάτω:

Λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού, που εμφανίστηκε σε κοπάδια του Νομού Ρεθύμνου είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής στα ζώα, καθώς και στους τόπους διαμονής τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνεται:

• Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών ουσιών πάνω στα ζώα, αλλά και στο περιβάλλον τους (ψεκασμός των στάβλων και του περιβάλλοντος χώρου).
• Προστασία των ζώων και ιδιαίτερα των ασθενών από την ηλιακή ακτινοβολία.
• Παραμονή μέσα στο στάβλο κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Αποφυγή βόσκησης κατά τις απογευματινές ώρες.
• Αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων των ζώων.

Οποιοδήποτε κρούσμα ασθενούς ζώου θα πρέπει να αναφέρεται στην Υπηρεσία.

Επιπλέον για οποιαδήποτε μετακίνηση των ζώων για σφαγή ή για μεταφορά σε διαφορετικό βοσκότοπο, είναι απαραίτητη η χρήση εντομοαπωθητικών ουσιών, τόσο στα ζώα όσο και στα οχήματα μεταφοράς, όπως και η έκδοση της σχετικής άδειας από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Υπηρεσίας.

Λόγω της γνωστής έλλειψης κτηνιατρικού προσωπικού, αλλά και της λήξης της σύμβασης του εποχιακού προσωπικού, που υπηρετούσε στην Υπηρεσία μας, οι παραπάνω άδειες εκδίδονται ΜΟΝΟ κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Επιπλέον ενημερώνουμε όλους τους κτηνοτρόφους του Νομού Ρεθύμνου ότι μπορούν ΑΜΕΣΑ να προσκομίσουν τα μητρώα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, για την εισαγωγή των απογραφών τους, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων έως και την 30-11-2014.

Είναι απαραίτητη μια φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του μητρώου, καθώς και της σελίδας 14, όπου φαίνεται η απογραφή του έτους 2014.