Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι αρχίζει η πρώτη φάση του έργου της δωρεάν διανομής τροφίμων, από τα αποθέματα παρέμβασης (μακαρόνια, ρύζι parboiled, τυρί φέτα και τυρί γραβιέρα) στους απόρους της χώρας , δηλ. η φάση της υποβολής αίτησης και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους φορείς υλοποίησης.

Οι φορείς υλοποίησης πρέπει μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία , Έβανς 60, 2ος όροφος, υπεύθυνος κος Λιουδάκης Παναγιώτης (τηλέφωνο: 2810-309214), απ΄όπου θα παραλάβουν και τα σχετικά έντυπα (Αίτηση -Υπόδειγμα 1, Κατάσταση απόρων μελών - Υπόδειγμα 2, Οδηγίες).

Ως φορείς υλοποίησης ορίζονται, Α. Φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Β. Ιερές Μητροπόλεις.
Γ. Σύλλογοι παλιννοστούντων.
Δ. Σύλλογοι πολυτέκνων.
Ε. Σύλλογοι τριτέκτων
ΣΤ. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
Ζ. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κ.τ.λ.
Η. Σύλλογοι (ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής δράσης) αθίγγανων.
Θ. Δήμοι και κοινότητες (για κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 85/148/Ε.Ο.Κ. και για δημότες που επλήγησαν από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.).
Ι. Μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης και εν γένει φροντίδας ευπαθών ομάδων, εντός της Επικράτειας και μόνο.