Στο Ηράκλειο θα βρεθεί απόψε ο Πρόεδρος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης καλεσμένος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ο κύριος Γεροντούκος θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη με ανοιχτή είσοδο για το κοινό. Με αφορμή την επίσκεψή του παραχώρησε συνέντευξη στο Flashnews.gr.

Κύριε Γεροντούκο, Τι είναι το ΕΤΕΑΝ και ποιο σκοπό εξυπηρετεί σήμερα;

Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης είναι η μετεξέλιξη του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ( γνωστό ως ΤΕΜΠΜΕ), η δράση του οποίου εκτείνεται πέραν της παροχής εγγυήσεων και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων με την μορφή χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Το ΕΤΕΑΝ σήμερα καλύπτει όλο το φάσμα της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης με αποκλειστικό στόχο την στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ποια η σχέση του με τις Ελληνικές Τράπεζες;
 
Η σχέση ΕΤΕΑΝ - τραπεζών είναι μία σχέση συνεργασίας και αμοιβαιότητας. Η ΕΤΕΑΝ δεν έχει ούτε την υποδομή αλλά ούτε και την επιχειρησιακή βούληση να υποκαταστήσει τις τράπεζες στο ρόλο τους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Προβλέπεται όμως και έχει την σχετική εντολή από την Πολιτεία να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το τραπεζικό σύστημα στις περιπτώσεις που, είτε λόγω συγκυρίας είτε λόγω αστοχίας της αγοράς, οι τράπεζες και τα προϊόντα τους δεν επαρκούν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο της κρίσης, η ΕΤΕΑΝ και οι τράπεζες ήρθαν ακόμη πιο κοντά και πιστέψτε με, τα πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο δύσκολα την τελευταία τριετία εάν δεν είχε λειτουργήσει σωστά αυτή η σχέση.

Πως μπορεί το ΕΤΕΑΝ να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις;

Τo ETEAN είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός φορέας δημόσιου συμφέροντος αποκλειστικά στην υπηρεσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Κατ' αρχήν γιατί οι κερδοσκοπικές του βλέψεις είναι σαφώς πιο συντηρητικές σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και κατά δεύτερον γιατί το φάσμα των εργασιών του είναι εξ ολοκλήρου προσανατολισμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άρα δεν αντιμετωπίζει για κανένα λόγο ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προέκυπταν σε ένα πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εργασιών που θα συμπεριλάμβανε και άλλα τμήματα της αγοράς.

Άρα τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ που ήταν, είναι και θα παραμείνουν δράσεις οικονομικής ενίσχυσης, προσομοιάζουν με γνωστά τραπεζικά προϊόντα, για όλες τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις τράπεζες .

Προσπαθούμε ήδη από την φάση του σχεδιασμού να απευθύνονται στο ευρύτερο δυνατό πεδίο αποδεκτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου και φάσης λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοϊδρυθείσες, υφιστάμενες) και οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής να είναι ελκυστικά για τον επιχειρηματία.

Όλα αυτά πάντα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κανονισμών που διέπουν την λειτουργία των διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία αποτελούν την βασική, σχεδόν αποκλειστική την τελευταία τετραετία, χρηματοδοτική πηγή μας πριν την συγχρηματοδότηση των τραπεζών.

Ποιοι κλάδοι και επιχειρήσεις έχουν προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις;

Στη συγκεκριμένη συγκυρία η ΕΤΕΑΝ δεν ξεχωρίζει κλάδους. Η ισοπεδωτική επίδραση της πολυετούς κρίσης που μας ταλανίζει, θεωρώ ότι δεν επιτρέπει τέτοιου είδους πολιτικές. Δεν νομίζω ότι σήμερα υπάρχει κλάδος που δεν υποφέρει από το έλλειμμα ρευστότητος που δημιουργήθηκε από την οριζόντια καταστροφή της εμπορικής και τραπεζικής πίστης που δημιούργησε η κρίση και εμπέδωσε η μακροχρόνια ύφεση.

Υπό αυτή την έννοια, η διάκριση των κλάδων σε στρατηγικότερους και μη, ειδικά στον χώρο των μικρών επιχειρήσεων είναι ίσως αντιπαραγωγική. Αυτό διαπιστώσαμε και με το Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο συμπεριλάβαμε μόνο τους κλάδους εκείνους που σύμφωνα με τα προ κρίσης στοιχεία που διαθέταμε είχαν την μεγαλύτερη λειτουργική συνάφεια με τον τουρισμό στα νησιά μας.

Αυτό αποδείχθηκε στις συγκεκριμένες περιστάσεις περιοριστικό και κοιτάμε να το διευρύνουμε πριν τη λήξη του προγράμματος.

Από την άλλη είναι γνωστό ότι, από τις σχετικές μελέτες που έχουν γίνει, το μετα την κρίση αναπτυξιακό μας μοντέλο έχει ανάγκη από κάποιους κλάδους, οι οποίοι, εφόσον ενισχυθούν κατά προτεραιότητα ,μπορούν να αποδώσουν σχετικά σύντομα σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός .

Αυτό το συμπέρασμα βεβαίως και θα ληφθεί υπόψη στον προγραμματισμό μας για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα διαχειριστούμε την επόμενη προγραμματική περίοδο, σε συνδυασμό βεβαίως και με το σύνολο των πόρων που θα τεθεί στην διάθεσή μας.

Ποια στοιχεία πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να χρηματοδοτηθούν;

Η εμπειρία μου λέει ότι η καλύτερη επιχειρηματική ιδέα μπορεί να αποτύχει εάν υλοποιηθεί από ένα απροετοίμαστο, νοσηρό, άπειρο με άλλα λόγια θνησιγενή φορέα - επιχειρηματία. Άρα τη βασική προϋπόθεση που πρέπει να ικανοποιεί ένας επιχειρηματίας είναι να είναι αξιόχρεος για την αγορά και την τράπεζα.

Με άλλα λόγια η αγορά και η τράπεζα να είναι διατεθειμένες να τον πιστώσουν για να υλοποιήσει το εγχείρημά του. Αυτό βεβαίως επιτυγχάνεται σε πολλές περιπτώσεις και μέσω της προσφοράς εξασφαλίσεων εκ μέρους του ίδιου του επιχειρηματία ή κάποιου εγγυητή.

Δεν εννοώ ότι η προσφορά εξασφαλίσεων είναι τόσο εύκολη στις μέρες μας, λέω απλώς ότι δεν πρέπει να αδικούμε τις τράπεζες όταν τις ζητούν, γιατί ενδεχομένως κάπου διαβλέπουν υπερβάλλοντα πιστωτικό κίνδυνο που πρέπει να καλύψουν, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερα την επιστροφή του δανείου, δηλαδή, τα χρήματα καταθετών, μετόχων και εν τέλει φορολογούμενων, σε ότι αφορά στα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ.

Επιχειρηματικά σχέδια χρηματοδοτούνται; Και με ποιους όρους;

Ο μόνος σχετικά αδιαπραγμάτευτος όρος για την χρηματοδότηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου μέσα από τα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ είναι να είναι βιώσιμο, δηλαδή να έχει σοβαρές, μετρήσιμες, ταμειακές εισροές από τις οποίες να προκύπτει η αποπληρωμή της χρηματοδότησης.

Αυτόν τον όρο τόσο οι διαμεσολαβούσες τράπεζες όσο και η ΕΤΕΑΝ τον μελετούν πλέον ίσως πιο αυστηρά απ΄ότι στο παρελθόν, για αυτονόητους νομίζω λόγους.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να λάβει χρηματοδότηση από το ΕΤΕΑΝ;

Να απευθυνθεί σε μία συνεργαζόμενη για το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει τράπεζα της επιλογής του, απ΄όπου θα ενημερωθεί αφενός για τις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος, αφετέρου για το περιεχόμενο που φακέλου που πρέπει να υποβάλλει, και το οποίο πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον ένα συνοπτικό και ξεκάθαρο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) μιας σελίδας, δηλαδή μία αναλυτική παρουσίαση της επενδυτικής/επιχειρηματικής ιδέας που στοχεύει να υλοποιήσει η επιχείρηση μέσω του προγράμματος .

Πως βλέπετε την οικονομική συγκυρία και το μέλλον της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα;

Κατά την άποψή μου, το μέλλον μόνο καλύτερο μπορεί να είναι. Αρκεί να παραμερίσουμε τις καταστροφικές επιχειρηματικές πρακτικές του παρελθόντος που βασίζονταν στην λογική της ήσσονος προσπάθειας και να αποφασίσουμε με επενδύσουμε χρόνο και όσο χρήμα μπορούμε να διαθέσουμε (και δεν αναφέρομαι μόνο στα κεφάλαια τρίτων που θα εξασφαλίσουμε αλλά και στα όποια ίδια κεφάλαια μας) σε επιχειρηματικά και σιγά- σιγά και επενδυτικά σχέδια με όραμα, ποιότητα καινοτομία, στέρεη τεχνολογική βάση και εξωστρεφή προσανατολισμό.

Στη σύγχρονη διεθνοποιημένη οικονομία, η πελατεία επιλέγει με υπερθνικά κριτήρια και γι'αυτό η επιχειρηματική προσπάθεια πρέπει να είναι πιο συντεταγμένη και με συγκεκριμένη προοπτική για να έχει διάρκεια και αποτέλεσμα.

Υπήρξατε κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος σε μεγάλη τραπεζα.Πως μπορούν οι τράπεζες σήμερα να βοηθήσουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και την οικονομία;

Με τον τρόπο που το έκαναν μέχρι σήμερα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι τράπεζες είναι παγκοσμίως ο μοναδικός σοβαρά και διαχρονικά εποπτευόμενος μηχανισμός που διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για να κατευθύνει τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ( αποταμίευση, μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια από τρίτες πηγές) στις πλέον υγιείς, δηλαδή οικονομικά αποτελεσματικές επιχειρηματικές μονάδες και ιδέες. Η διαλογή αυτή φέρνει και την ανάπτυξη στην οικονομία.

Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό μπορεί να υπάρξουν, όπως όμως υπάρχουν και οι διορθωτικές ενέργειες.

Είναι γεγονός ότι η πρόσφατη συγκυρία ανέτρεψε και επαναπροσδιόρισε τις πρακτικές και τη στοχοθεσία των ελληνικών- και όχι μόνο-τραπεζών. Ωστόσο αυτό που δεν άλλαξε είναι ότι η κατ' εξοχήν πελατεία των τραπεζών είναι οι επιχειρήσεις, διότι από αυτές αντλούν οι τράπεζες το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους και άρα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τους γυρίσουν την πλάτη.

Το γεγονός ότι οι τράπεζες υπέφεραν για ένα κρίσιμο ομολογουμένως χρονικό διάστημα από μία σχετική εσωστρέφεια, είναι μία από τις επιπτώσεις της κρίσης και ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε.

Νομίζω όμως ότι μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης αξιολόγησης ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας που δικαίωσε τις ελληνικές τράπεζες, αυτή η περίοδος είναι παρελθόν και οι τράπεζες θα επανέλθουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν πολύ καλά, οδηγώντας την οικονομία μακρυά από τα αδιέξοδα της τελευταίας τετραετίας.

Το απόγευμα στις 18:30 θα βρεθείτε σε μια εκδήλωση στο Ηράκλειο στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, σε ποιους απευθύνεται αυτή η εκδήλωση και γιατί πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν το ΕΤΕΑΝ και το ρόλο του ;

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλη την δυνητική πελατεία της ΕΤΕΑΝ, δηλαδή όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού που ενδιαφέρονται για τα προγράμματά μας και για τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες στη διαχείριση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.