Τη συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής υπερωριακής απασχόλησης για την εξασφάλιση του προγράμματος δασοπροστασίας στο Ρέθυμνο, ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας των αρμόδιων φορέων για την αποτελεσματική φύλαξη των δασικών εκτάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη από τη μια την υπάρχουσα επάνδρωση της διεύθυνσης δασών Ρεθύμνου και τα μέσα που διαθέτει και από την άλλη τις πραγματικές της ανάγκες για να ανταποκριθεί στο υπάρχον πρόγραμμα δασοπροστασίας για το 2011, προχωρά στη δημιουργία ειδικού συνεργείου που θα περιπολεί δασικές περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και θα καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας με υπερωριακή απασχόληση.

Ειδικότερα:

1.      Συγκροτείται συνεργείο υπερωριακής εργασίας επιφυλακής για τους μήνες Ιούνιο έως Οκτώβριο για τις ώρες από 15:30 έως 20:30 κάθε εργάσιμης ημέρας πλην Σαββάτου το οποίο θα επιλαμβάνεται όλων των δασικών θεμάτων που ανακύπτουν. Πρόκειται για μια τριμελή ομάδα, αποτελούμενη από 2 δασικούς υπαλλήλους και 1 οδηγό οχήματος – δασοφύλακα.

 

2.       Δημιουργούνται δύο συνεργεία υπερωριακής εργασίας εποχούμενων περιπόλων για το διάστημα από Ιούνιο έως και τέλος του 2011 και μόνο για τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Αργίες. Οι δύο ομάδες θα έχουν την ευθύνη της αστυνόμευσης του δασικού χώρου, θα καλύπτουν πεντάωρη υπερωριακή εργασία ενώ για τους μήνες από Ιούλιο μέχρι και Σεπτέμβριο έχουν λάβει εντολή να δείχνουν «ιδιαίτερη μέριμνα»

 

Συνεργασία με την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς

Πέρα των αναφερθέντων εργασιών των συνεργείων επιφυλακής και περιπόλων σε κάθε περίπτωση που εκδηλώνεται δασική πυρκαγιά, η οικεία πυροσβεστική υπηρεσία ή κλιμάκιο θα ενημερώνει την τοπική δασική αρχή για το περιστατικό. Ο προϊστάμενος της τοπικής δασικής υπηρεσίας ή ο επικεφαλής του συνεργείου επιφυλακής ή της περιπόλου, εφόσον αυτό απαιτείται, θα μεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς και θα συνεργάζεται με τον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος.

Κάλυψη της δαπάνης

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την υπερωριακή εργασία θα καλυφτεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στους λογαριασμούς της οποίας θα πιστωθεί το απαιτούμενο ποσό από σχετικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η τήρηση δε, των δαπανών εντός των προβλεπόμενων ορίων όπως προκύπτουν από τις ώρες της υπερωριακής εργασίας, είναι αυστηρή και δεν θα δικαιολογηθεί καμία υπέρβαση ούτε στα χρήματα ούτε και στις ώρες υπερωριακής απασχόλησης