Με δύο χρηματιστηριακές πράξεις, η εταιρεία Grimaldi Compagnia di Navigazione Spa, προέβη στην αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής αξίας € 9.383.

Η πρώτη κίνηση έγινε την περασμένη Τετάρτη, με την αγορά 3000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας € 7.983, ενώ την επόμενη ημέρα προχώρησε στην αγορά 500 ακόμα κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας € 1.400.