Αναλυτικά το πρόγραμμα του ομίλου παραμονής της Α' Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Χανίων, όπως προέκυψε μετά την κλήρωση της Δευτέρας.

1η αγωνιστική
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
 
2η αγωνιστική
ΤΙΤΑΝ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
 
3η αγωνιστική
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
 
4η αγωνιστική
ΤΙΤΑΝ - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
 
5η αγωνιστική
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΤΙΤΑΝ - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
6η αγωνιστική
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
 
7η αγωνιστική
ΤΙΤΑΝ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
 
8η αγωνιστική
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
 
9η αγωνιστική
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
10η αγωνιστική
ΤΙΤΑΝ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
ΙΩΝΙΑ 2000 - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
 
11η αγωνιστική
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
12η αγωνιστική
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΤΙΤΑΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
13η αγωνιστική
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
 
14η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
ΑΣΠΙΔΑ - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
 
15η αγωνιστική
ΤΙΤΑΝ - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΑΣΠΙΔΑ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
 
16η αγωνιστική
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΤΙΤΑΝ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΡΟΔΩΠΟΥ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ 
 
17η αγωνιστική
ΙΩΝΙΑ 2000 - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
Δ.Α.Α.Ο.Χ. - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ:  - Γήπεδο: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
ΤΙΤΑΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΑΣΠΙΔΑ:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
 
18η αγωνιστική
ΑΣΠΙΔΑ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ:  - Γήπεδο: ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ  
ΡΟΔΩΠΟΥ - ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ:  - Γήπεδο: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - Δ.Α.Α.Ο.Χ.:  - Γήπεδο: ΜΟΥΡΝΙΩΝ 
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ.:  - Γήπεδο: ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΙΑΣ 
ΤΙΤΑΝ - ΙΩΝΙΑ 2000:  - Γήπεδο: ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ