Συνεργασία με τη διοίκηση του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός για θέματα της πόλης αλλά και την συμμετοχή του επιστημονικού φορέα σε διάφορες σημαντικές δράσεις του Δήμου.

Στη συνάντηση με την πρόεδρο του συλλόγου κ. Φανή Κουτσουμπού ,το γραμματέα κ. Αντώνη Ορφανουδάκη κα την ταμία κ. Μαρία Δαδάκη παραβρέθηκε ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας κ. Γιάννης Αναστασάκης και συζητήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα:

- Σχεδιασμού πολεοδομικών μελετών
- Δράσεων για την ανάδειξη των Ενετικών τειχών
- Την εισαγωγή μορφολογικών προτύπων για τους κοινόχρηστους χώρους κ.α

Επίσης ζητήθηκε η παρουσία του συλλόγου Αρχιτεκτόνων στις συνεδριάσεις της επιτροπής Ποιότητας ζωής όταν τίθενται προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Λαμπρινός δήλωσε ότι:

«Είναι δεδομένη η πρόθεσή μας για στενή συνεργασία με το σύλλογο Αρχιτεκτόνων και επιθυμούμε την πλήρη αξιοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των επιστημονικών φορέων της πόλης ,οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην υλοποίηση του οράματός μας για το σύγχρονο Ηράκλειο».