Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι το Πρόγραμμα 2011 της Δωρεάν Διανομής για την Ελλάδα περιλαμβάνει:

- ζυμαρικά( μακαρόνια Νο 6, μακαρονάκι κοφτό και κριθαράκι μέτριο)
- λευκασμένο μακρύσπερμο ρύζι
- τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ
- τυρί Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ

Δικαιούχοι της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων είναι οι Φορείς Υλοποίησης με μέλη τους αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

Ως Φορείς Υλοποίησης εννοούνται:
- Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
- Ιερές Μητροπόλεις
- Σύλλογοι παλιννοστούντων
- Σύλλογοι Πολυτέκνων
- Σύλλογοι Τριτέκνων
- Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
- Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Σύλλογοι αθίγγανων
- Δήμοι , Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους
-
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής σε οποι-οδήποτε επιμέρους πρόγραμμα δωρεάν διανομής, υποβάλλουν σύμφωνα με υπόδειγμα αίτηση στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , συνοδευτικά δικαιολογητικά και οδηγίες που θα τους χορηγηθούν από την παραπάνω υπηρεσία.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας οι υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.