Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο των πρωτοποριακών δράσεων που αναπτύσσει για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, υλοποιεί το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Αθλητισμού, ένα πρόγραμμα που θα παρέχει δωρεάν άθληση σε παιδιά των αδύνατων οικονομικά οικογενειών των Χανίων.

Στο πρόγραμμα αυτό, έχουν ενταχθεί τα Αθλητικά Σωματεία και οι Ενώσεις της Π.Ε. Χανίων που καλλιεργούν τα αθλήματα του Ποδοσφαίρου, του Μπάσκετ, του Βόλεϊ, της Κολύμβησης, του Καράτε, του Στίβου και του Τένις. Η ανταπόκριση των σωματείων ήταν άμεση και συγκινητική.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της παραπάνω δράσης, θα πρέπει να συμπληρωθεί αίτηση από τους γονείς των παιδιών, σε συνδυασμό με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι 15 ετών, που προέρχονται από οικονομικά αδύνατες οικογένειες.

Οι αιτήσεις των γονέων ή των κηδεμόνων των παιδιών θα συμπληρώνονται στο γραφείο της αρμόδιας για θέματα αθλητισμού της Π.Ε. Χανίων, κ. Κατερίνας Ζομπανάκη, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, 2ο όροφος (γραφείο 26) με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέχρι την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:
- Το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και το έντυπο Ε9 των γονέων.
- Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από όπου θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας.
Το όριο του εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογένειας είναι ο εξής: για οικογένεια με δυο μέλη ορίζεται καθαρό ετήσιο εισόδημα αφαιρουμένου του ενοικίου , ποσό ύψους μέχρι 6.500,00€, για τριμελή οικογένεια ποσό ετήσιου εισοδήματος μέχρι 8.000,00 €, για τετραμελή οικογένεια μέχρι 9.000,00 €, για πενταμελή και άνω μέχρι 12.500,00 €.
- Ανεργία των γονέων που θα προκύπτει από τη σχετική κάρτα του ΟΑΕΔ.
- Ασθένεια των γονέων ή άλλου μέλους της οικογένειας, που θα προκύπτει από ιατρική γνωμάτευση που θα προσκομίζεται.

Η επιλογή των υποψηφίων αθλουμένων θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της Π.Ε. Χανίων που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.