Λόγω μη πραγματοποίησης της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων στις 8/12/2014 εξαιτίας της κατάληψης του Δημαρχείου και λόγω ασφυκτικών προθεσμιών, καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Εξέταση φακέλου για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη αρ. 36
3. Προτάσεις για δράσεις - έργα ενόψει της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Χανίων 2014-2019