Μέχρι και τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους και εισοδηματίες, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω θα επιλέξουν το Διαδίκτυο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπηρεσία Taxisnet.

Σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Δημ. Κουσελά αναφέρεται ότι «οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 των υπόχρεων φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ., με βιβλία Α, Β, Γ κατηγορίας του ΚΒΣ, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κ.τ.λ.) για τις οποίες η εμπρόθεσμη υποβολή στην εφορία έχει λήξει, εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι δηλώσεις των οποίων λήγουν στις 15 Ιουνίου, δύνανται να υποβάλλονται μέσω του Διαδικτύου είτε από τους ίδιους (με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης) είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτέχνη με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στο TaxisNet, μέχρι και την 30η Ιουνίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου».

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποδέχεται αποκλειστικά τις αρχικές δηλώσεις, οπότε οι τροποποιητικές ή οι εκπρόθεσμες δηλώσεις θα υποβάλλονται στις εφορίες.

zougla.gr