Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, επισκέφτηκαν σήμερα ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κ. Ανδρέας Ταξάκης, η Διευθύντρια του Πειραμα-τικού Γυμνασίου Ρεθύμνου, κα Πόλυ Παπαδοπούλου και ο Υποδιευθυντής του Πειραματι-κού Λυκείου Ρεθύμνου, κ. Ηλίας Λουλούδης προκειμένου να την ενημερώσουν για το νέο νόμο που αφορά στην λειτουργία και τον αριθμό των Πειραματικών Σχολείων.

Όπως επεσήμαναν σε πρώτη φάση θα παραμείνουν σε λειτουργία μόλις 15 Πειραματικά Σχολεία από κάθε Βαθμίδα (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα με Πανεπιστήμιο, και σε δεύτερη φάση ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα 30. 

Η κα Λιονή δήλωσε ότι το Πειραματικό Σχολείο Ρεθύμνου δίκαια προσδοκά να είναι ένα από τα 15 αυτά Σχολεία, καθώς εδώ και δέκα χρόνια λειτουργεί σε σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενώ παράλληλα πληροί με επιτυχία και τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού και η υψηλή αξιολόγηση του σχολείου.