Υπό την προστασία και το ακούραστο βλέμμα Κρητικών εθελοντών θα βρίσκονται σε λίγους μήνες οι υγρότοποι του νησιού, οι οποίοι απειλούνται σοβαρά από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Αποθέσεις στερεών απορριμμάτων, επιχωματώσεις, εκχερσώσεις, οικοπεδοποιήσεις και δόμηση είναι μερικά από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι της Κρήτης. Οι φυσικές υγροτοπικές εκτάσεις του νησιού μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 80% στη διάρκεια του περασμένου αιώνα, ενώ η υποβάθμιση αυτών που έχουν απομείνει συνεχίζεται.

 Για το λόγο αυτό, το WWF Ελλάς αποφασίζει να κάνει πιο δραστικές κινήσεις για την προστασία των υγροβιότοπων της Κρήτης.

Ο λόγος για το πρόγραμμα τριών χρόνων που σχεδιάζει να υλοποιήσει η περιβαλλοντική οργάνωση στο νησί με τη βοήθεια και την ενεργό δράση ευαισθητοποιημένων πολιτών.