Τις τρεις πρώτες προκηρύξεις για την πρόσληψη 265 υπαλλήλων,  23 από τις οποίες  αφορούν σε θέσεις σε υποκαταστήματα στο Ηράκλειο,  εξέδωσαν τα  Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί με σύμβαση τεσσάρων ή οκτώ μηνών για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες των ΕΛΤΑ.

Πρόκειται για 23 θέσεις διανομέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις Διανομέων πρέπει να έχουν:

1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της  αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην  Περιφερειακή Δ/νση Κρήτης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δαιδάλου 36 Τ.Κ. 712 02 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 71/ 2011.