Με προυπολογισμό 2,4 εκατομ ευρώ, η ανέγερση βιοκλιματικού-«πράσινου» κτιρίου για το 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και το διθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο Ηρακλείου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρόκειται για ένα σχολικό κτίριο που θα ανεγερθεί στις «Τρείς Βαγιές» Ηρακλείου σε οικόπεδο σχεδόν οκτώ στρεμμάτων και το οποίο δεν θα είναι απλώς βιοκλιματικό, αλλά θα διαθέτει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού καθώς επίσης και φωτοβολταικά ισχύος 14,8 KWp.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του υπ.Περιβάλλοντος κ.Ανδρέας Ανδρεαδάκης το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 50 μήνες, ενώ ορίζονται και τα εξής : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το σχολείο βρίσκεται επί των οδών Ζεύξιδος, Ροδαριάς και Απέλλου ση συνοικία «3 Βαγιές» στο Ηράκλειο Κρήτης, επιφάνειας 7.840 m2.

Το σχολείο προορίζεται για παιδιά με διανοητική στέρηση όλων των μορφών από νηπιακή έως νεαρή εφηβική ηλικία και για παιδιά με κινητικά προβλήματα σε ποσοστό 20%. 

Το κτίριο αρθρώνεται σε 2 βασικά επίπεδα, με την εξής αξιολόγηση χώρων: Η Διοίκηση, οι Χώροι κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και οι προοριζόμενοι για τα παιδιά με κινητικά προβλήματα και τα νήπια τοποθετούνται στο Ισόγειο. Οι Αίθουσες διδασκαλίας για τα παιδιά με διανοητική στέρηση όλων των βαθμίδων τοποθετούνται στον Α Όροφο. Όσον αφορά την κατακόρυφη κυκλοφορία, το κτίριο εξυπηρετείται από 2 ειδικά κλιμακοστάσια και 2 ανελκυστήρες (ο ένας για φορεία) με διαστάσεις σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Στο κέντρο βάρους του σχολείου υπάρχει ανοιχτός χώρος (αίθριο) με φύτευση. Το σχολείο αποτελείται από ισόγειο και 1 όροφο.

Β. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

Στο κτίριο έχουν εφαρμοστεί οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα:

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ : Το σχολείο προσανατολίζεται κατά την μεγαλύτερη πλευρά του προς την κατεύθυνση Βορρά – Νότου.

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΚΙΑΣΗ-ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ : Έχει γίνει μελέτη του ηλιασμού και της σκίασης του σχολείου, έτσι ώστε αφ ενός να είναι οικονομικό από άποψης λειτουργίας, (ανάγκες ψύξης-θέρμανσης) και αφ ετέρου να
δημιουργείται ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης, (σκίαση, αερισμός, αποφυγή έντονης ηλιακής ακτινοβολίας κατά τους θερινούς μήνες).
Οι χώροι που τοποθετούνται στην Νότια πλευρά (τάξεις, εργαστήρια, εστιατόριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), φέρουν οριζόντια προστεγάσματα στην άνω πλευρά των παραθύρων (πρέκι) για την αντιμετώπιση των ηλιακών ακτινών το καλοκαίρι. Οι χώροι που τοποθετούνται στην βόρεια πλευρά (τάξεις, βοηθητικοί χώροι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), προστατεύονται από τους βόρειους ανέμους με την φύτευση ψηλών αειθαλών δένδρων. Στην δύση βλέπουν οι
διάδρομοι και 2 μόνο αίθουσες οι οποίες προστατεύονται με κατάλληλα στέγαστρα, από κινητές ηλεκτρικά κατακόρυφες περσίδες καθώς και φύτευση από ψηλά φυλλοβόλα δένδρα. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους της ανατολικής όψης του κτιρίου.

ΦΥΤΕΥΣΗ : Υπάρχει σημαντική φύτευση γκαζόν στο έδαφος για την μείωση της εξ αντανακλάσεως του δαπέδου του υπαίθριου χώρου θερμότητας. Οι δυτικοί τοίχοι θα έχουν ενισχυμένη θερμομόνωση. Κατά μήκος της βόρειας πλευράς του οικοπέδου θα φυτευτούν ψηλά πυκνά, αειθαλή δένδρα ενώ στην δυτική πλευρά του οικοπέδου θα φυτευτούν κυρίως φυλλοβόλα δένδρα.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα συστήματα Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως:
Εξοικονόμηση νερού μέσω ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης. Εξοικονόμηση νερού μέσω συλλογής των όμβριων υδάτων σε δεξαμενή. Προβλέπεται η αξιοποίησή τους για την άρδευση των χώρων πρασίνου. Κλιματισμός όλου του κτιρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία στους χώρους. Εγκατάσταση αυτοματισμού (φωτοκύτταρα – χρονοδιακόπτες) για τη λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και με δυνατότητα ρυθμιζόμενης έντασης

Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταiκών πλαισίων στο δώμα του διδακτηρίου ισχύος 14,80 KWp.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση για το σχολικό κτίριο του 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

Flashnews.gr