Έρευνα που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες κατέδειξε ότι το Twitter δεν είναι δημοφιλές ανάμεσα στους Ευρωβουλευτές, καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δύσκολα βλέπουν τη χρησιμότητά του.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση ο «παράγων του φόβου» για το τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωση μιας αρνητικής αντίδρασης σε κάποιο μήνυμα και η δυσκολία της γλώσσας, είναι αποτρεπτικοί παράγοντες στη χρήση του Τwitter.

Η έκθεση σημειώνει ότι το 34% των ευρωβουλευτών χρησιμοποιούν το Twitter, ιδιαίτερα ως μέσο ενημέρωσης και όχι συζήτησης με τους πολίτες.

Ως προς το πολιτικό φάσμα που επιλέγει το Twitter, οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές είναι οι πιο θερμοί οπαδοί της νέας υπηρεσίας και ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι οι ευρωβουλευτές σταδιακά εγκαταλείπουν τα προσωπικά blogs (ως «χρονοβόρα» ασχολία) και προτιμούν την αμεσότητα της επικοινωνίας στο Facebook.

Οι προσωπικές ιστοσελίδες, το Facebook και το mySpace είναι πιο συχνές δραστηριότητες των ευρωβουλευτών, που πάντως στο σύνολό τους ως «πιο αποτελεσματικό» τρόπο επικοινωνίας επιλέγουν τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τις ομιλίες σε εκδηλώσεις, τις κατ΄ιδίαν συνομιλίες, την ιστοσελίδα, την αρθρογραφία σε εφημερίδα, τα δελτία τύπου και τις διαφημίσεις.