Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, παρουσία και του Θεματικού Αντιπερι-φερειάρχη, κ. Κώστα Λαμπρινού, επισκέφτηκαν σήμερα εργαζόμενοι της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης και εκπρόσωποι Συνδικάτου του Ινστιτούτου Γεωτεχνικών Μελετών (ΙΓΜΕ) προκειμένου να την ενημερώσουν για την αντίθεσή τους στην πρόσφατη απόφαση της διϋπουργικής απόφασης να καταργήσει το Ινστιτούτο.

Όπως δήλωσαν η απόφαση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων καθώς το κράτος θα στερηθεί τις πολύτιμες υπηρεσίες ενός θεσμοθετημένου ερευνητικού φορέα, υπεύθυνου για το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την γεωλογία και το μεταλλευτικό πλούτο της χώρας.

Η κα Λιονή σημείωσε ότι η προσφορά του ΙΓΜΕ σε επίπεδο χώρας είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην συμβολή της Περιφερειακής Μονάδας Κρήτης στην ανάπτυξη του νησιού και στην βελτίωση των υποδομών της και συμπλήρωσε ότι θα μεταφέρει τον προβληματισμό των εργαζομένων και στα όργανα της Περιφέρειας Κρήτης.