ΜΟΛΙΣ 850 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εισπράξει το Δημόσιο υπό τις παρούσες χρηματιστηριακές αποτιμήσεις από την πώληση των τραπεζικών συμμετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό του.

 Τραπεζικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν εξαιρετικά περιορισμένο το προσδοκώμενο όφελος που μπορεί να αποκομίσει η κυβέρνηση από την πώληση όλων των συμμετοχών του Δημοσίου στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, καθώς υπό τις παρούσες χρηματιστηριακές συνθήκες δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 850 εκατ. ευρώ.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό το παράδειγμα του Τ.Τ., όπου η προηγούμενη μετοχοποίηση είχε γίνει στα επίπεδα των 18,2 ευρώ ανά μετοχή ενώ η σχεδιαζόμενη δεν υπερβαίνει τα 3 ευρώ, ή το παράδειγμα που επικαλείται ο σύλλογος των εργαζομένων, σύμφωνα με το οποίο, τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο εισπράττει από το Τ.Τ. (μετοχοποιήσεις, κέρδη χρήσης) 470 εκατ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο, όταν από την πώλησή του θα εισπράξει μόλις 300 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο επισημαίνουν ότι η πιστή και αποτελεσματική εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που ανακοινώθηκε πρόσφατα, είναι ικανή να πείσει τις αγορές και να δούμε τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις να βελτιώνονται σταδιακά και κυρίως όσο θα πλησιάζει η περίοδος διάθεσης των πακέτων μετοχών.

Το χρονοδιάγραμμα

 Ο σχεδιασμός αξιοποίησης των τραπεζικών συμμετοχών ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και η αρχή γίνεται, παρά τις έως τώρα αντιδράσεις, με την ιδιωτικοποίηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέσα στο τέταρτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Το Δημόσιο θα πουλήσει τη συμμετοχή του στο Τ.Τ. (34%), από την οποία υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, είναι πιθανό μέχρι το τέλος του μήνα να ανακοινωθεί και το σχήμα των συμβούλων που θα αναλάβει την ιδιωτικοποίηση. Παρά το γεγονός ότι το αρχικό ενδιαφέρον δεν κρίνεται σημαντικό, τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι Εθνική Τράπεζα και Eurobank, κατέχοντας περί το 6% του οργανισμού εκάστη, θα κινηθούν για την απόκτησή του.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ο σύλλογος των εργαζομένων στο Τ.Τ., παρά την κάθετη αντίδρασή του στην ιδιωτικοποίηση του Τ.Τ., εμφανίζεται πιο διαλλακτικός στην περίπτωση που ο τελικός ενδιαφερόμενος είναι η Εθνική Τράπεζα και στηριχθεί έτσι ο δημόσιος τραπεζικός πυλώνας.

Ο ίδιος σχεδιασμός προβλέπει και την πώληση από πλευράς Δημοσίου του 1,2% που κατέχει στην Εθνική Τράπεζα και το 0,6% της Alpha Bank έως το τέλος του 2011. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προσδοκώμενα οφέλη, πάντα υπό τις παρούσες χρηματιστηριακές συνθήκες, δεν υπερβαίνουν τα 60 εκατ. ευρώ από το πακέτο της Εθνικής Τράπεζας και τα 12 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στην Alpha Bank.

Για το 2012 μεταφέρεται η πώληση του 1,3% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, από το οποίο το Δημόσιο μπορεί να αντλήσει λίγο πάνω από 15 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα ποσοστό έως και το 26% της ΑΤΕbank, με δεδομένο ότι στόχος είναι να διατηρηθεί το 51% στο κράτος.

Από την πώληση της συμμετοχής στην ΑΤΕ τα έσοδα του Δημοσίου εκτιμώντας στα 370 εκατ. ευρώ περίπου. Σημειώνεται ότι μέχρι τότε θα έχει προηγηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση της ΑΤΕbank με 1,26 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με πώληση όλων των θυγατρικών της (τραπεζικών και μη), ενώ θα έχει μειώσει και το κόστος λειτουργίας κατά 25%.

Μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης περιλαμβάνεται και η πώληση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το δεύτερο τρίμηνο του 2012, αφού πρώτα έχει χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕbank και έχει αποσχιστεί και ο κλάδος των τραπεζικών του δραστηριοτήτων. Τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τα έσοδα του Δημοσίου από την πώληση του ΤΠκΔ θα είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.

express.gr