Υπεγράφη η τροποποίηση της δανειακής σύμβασης των 110 δισ. ευρώ, για το τμήμα των δανείων που αναλογεί στις χώρες της Ευρωζώνης (80 δισ. ευρώ), στο πλαίσιο της οποίας η Ελλάδα πέτυχε την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής με ταυτόχρονη μείωση του επιτοκίου.

Στην Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου η κυβέρνηση πέτυχε μια βασική επαναδιαπραγμάτευση των όρων του δανείου μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της Ευρωζώνης. 

Μετά την τυπική απόφαση του Eurogroup στις 16 Μαΐου, η Ελλάδα, δια του υπουργού Οικονομικών, κλήθηκε να υπογράψει τις ημέρες αυτές την τροποποίηση της δανειακής σύμβασης που αλλάζει αυτούς τους όρους. 

Ακολουθεί η επικύρωση της συμφωνίας από κάθε κράτος-μέλος που μετέχει στον δανεισμό, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες του καθενός. Μόλις ολοκληρωθεί η επικύρωση απ' όλα τα κράτη, θα υπολογιστεί το μειωμένο επιτόκιο αναδρομικά από την υπογραφή, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση από τόκους 800 εκατ. ευρώ το χρόνο. 

Ειδικότερα, η δανειακή συμφωνία ύψους 80 δισ. ευρώ μεταξύ της Ελλάδος και της κρατών της Ζώνης του Ευρώ, που υπεγράφη τον Μάιο του 2010, προέβλεπε ότι η αποπληρωμή του κεφαλαίου κάθε τμήματος του δανείου έφερε περίοδο χάριτος τριών ετών. 

Οι τόκοι θα πληρώνονταν κάθε τρίμηνο με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το Euribor τριών μηνών πλέον περιθωρίου 3% για τα πρώτα τρία έτη και 4% για τα επόμενα έτη. 

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε σταδιακή επιστροφή της Ελλάδος στις κεφαλαιαγορές από τα μέσα του 2012, ωστόσο, η επιδείνωση των συνθηκών δανεισμού για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας κατέστησε αναγκαία την πίστωση χρόνου, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αποδώσουν τα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα που πήρε η χώρα μας. 

Με βάση τη νέα συμφωνία, η οποία θα περιλάβει και τα τμήματα του δανείου που έχουν ήδη καταβληθεί: 

· Το περιθώριο δανεισμού μειώνεται κατά 1% (από 3% και 4% σε 2% και 3% αντιστοίχως) 

· η περίοδος χάριτος επεκτείνεται σε 4,5 έτη 

· η συνολική διάρκεια του κάθε τμήματος του δανείου θα ανέρχεται σε 10 έτη.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αύξηση της μέσης ληκτότητας του δανείου από 4,5 χρόνια σε 7,5 χρόνια και η μείωση των δανειακών αναγκών για την τριετία 2011-2015 κατά 48,2 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, χάρη στη μείωση του περιθωρίου δανεισμού επιτυγχάνεται μείωση της ταμειακής εκταμίευσης για τόκους του δανείου για την ίδια περίοδο κατά 800 εκατ. ευρώ τον χρόνο και κατά 4 δισ. ευρώ στην περίοδο 2011-15. 

Παράλληλα, εξομαλύονται οι ετήσιες δανειακές ανάγκες από τις αγορές.

Σύμφωνα με τον Ν.3847/2010, η τροποποίηση της συμφωνίας δανεισμού που υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομικών θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ενημέρωση.

(in.gr)