Τη λήψη -μέχρι το τέλος του έτους- μέτρων προκειμένου ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να έχει διαμορφωθεί στο 10% για το 2012, ζήτησε σήμερα από τους επικεφαλής των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος.

Στη συνάντηση οι μετέχοντες διευθύνοντες σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας,της Alpha Bank, της Eurobank, της ΑΤΕbank, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Εμπορικής Τράπεζας και της FBB, κ.κ. Απ. Ταμβακάκης, Δημ. Μαντζούνης, Νικ. Νανόπουλος, Θ. Πανταλάκης, Κλ. Παπαδόπουλος, Alain Strub και FBB Mιλτ. Δαμανάκης αντίστοιχα, ενημερώθηκαν από τον κ. Προβόπουλο για τις βασικές προβλέψεις του αναθεωρημένου Μνημονίου, οι οποίες αφορούν στο πιστωτικό σύστημα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από τους τραπεζίτες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου μέχρι το τέλος τους έτους ο βασικός δείκτης ιδίων κεφαλαίων (core tier I) κατ’ ελάχιστο να διαμορφωθεί στο 10%. Στη διαμόρφωση του σχετικού δείκτη στα ίδια κεφάλαια λογίζονται και οι προνομιούχες μετοχές των τραπεζών που έχει εξαγοράσει το ελληνικό Δημόσιο.

Διευκρινίζεται ότι οι πλειονότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στη χώρα διαθέτει επαρκή κεφάλαια. Κατά μέσο όρο ο δείκτης αυτός κυμαίνεται σήμερα στο 10,4%. Ανάλογες δεσμεύσεις έχουν αναλάβει και οι κεντρικές τράπεζες στην Πορτογαλία, Ισπανία και Ιρλανδία.

Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση ήταν η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και η εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο κ. Προβόπουλος ενημέρωσε τους παριστάμενους τραπεζίτες ότι η ΤτΕ προτίθεται κατ’ εφαρμογή του Πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας, να προσλάβει διεθνή ελεγκτική εταιρεία η οποία θα διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Στόχος είναι να εξεταστεί η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η επάρκεια των προβλέψεων που έχουν ήδη εγγράψει στους Ισολογισμούς τους οι τράπεζες.

Η σχετική διαδικασία η οποία γίνεται με τη συνεργασία της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Ανάλογες έρευνες διενεργούνται στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία.

naftemporiki.gr