Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας αναλαμβάνει ρόλο ρυθμιστή στην ανάδειξη νέας κυβέρνησης ή στη διαδικασία προσφυγής στις κάλπες, στην περίπτωση που ο Γιώργος Παπανδρέου αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί, καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της, κατά το άρθρο 84.

Στην περίπτωση που ο πρωθυπουργός της παραιτούμενης κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών -όπως δηλαδή ισχύει και στην περίπτωση του κυβερνώντος κόμματος-, τότε η συνέχεια προβλέπεται από το άρθρο 37παράγραφος 3 εδάφιο γ’.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, που να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της Βουλής.

Αν δεν τελεσφορήσει, ο πρόεδρος της Βουλής παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και, αν δεν τελεσφορήσει και αυτή, τότε απευθύνεται στον αρχηγό του τρίτου κόμματος.

Σημειώνεται πως κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες. Εάν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και, σε περίπτωση αποτυχίας, αναθέτει στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνησης όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές και διαλύει τη Βουλή.

protothema.gr