Ο κ. Αθανάσιος Δίπλας – στέλεχος της Deutsche Bank – και ο κ. Charles Mulhern – της Wellington Management Company – είναι από τις 14 Ιουνίου αναπληρωτές πρόεδροι στην Επιτροπή Βιομηχανίας Διακυβέρνησης της Διεθνούς Ένωσης Ανταλλαγών και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association – ISDA).

Πρόκειται για την ένωση που αποφασίζει πότε υπάρχει ένα πιστωτικό γεγονός και εάν πληρώνονται τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεοκοπίας μιας χώρας (CDS) ή όχι. Ένας Έλληνας, λοιπόν, που χαίρει της εμπιστοσύνης της Γερμανίας, ανέλαβε αυτή τη στιγμή μια τόσο νευραλγική θέση. Αν είναι τυχαίο, δεν ξέρουμε. Αν είναι καλό, επίσης δεν ξέρουμε. Σε κάθε περίπτωση, έχει μεγάλο συμβολισμό και ενδιαφέρον.

Καθημερινή