Με μια σειρά από παραβάσεις, ακόμα και χωρίς άδεια, λειτουργούν καταστήματα εκμίσθωσης οχημάτων, όπως αποκάλυψαν σαρωτικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε Χερσόνησο, Σταλίδα και Μάλια.

Συγκεκριμένα, ενώ ελέχθησαν συνολικά 17 καταστήματα, οι παραβάσεις που καταμετρήθηκαν ήταν περισσότερες – 22 στο σύνολο – και αφορούσαν:

-11 για λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτ/των άνευ αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας

- 6 για λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοσυκλετών άνευ ειδικού σήματος λειτουργίας Ε.Ο.Τ και

-5 για λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης αυτοκινήτων άνευ ειδικού σήματος λειτουργίας Ε.Ο.Τ.