Την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα ορίστηκε να διεξαχθεί η τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣΗ που θα πραγματοποιηθεί στο «Plaz Blue» στην παραλία του Καρτερού.

Τρία είναι τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν και θα έχουν να κάνουν με την Έκθεση του Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2011 την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού για το ίδιο έτος και την Έγκριση του Προυπολογισμού για το 2012.

Αναλυτικά τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης της ΕΠΣΗ είναι τα εξής :

1.-Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων και Έλεγχος Απαρτίας Παρισταμένων Μελών.
2.- Εκλογή τριών (3) γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.
3.-Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010.
4.- Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010.
5.- Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
6.- Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
7.- Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2010.
8.-Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση, χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα 19.00΄ με τα ίδια θέματα.