Η χρηματοδότηση και η αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας περνά άμεσα από τον τραπεζικό κλάδο, τονίζουν οικονομικοί αναλυτές.

Η Wall Street Journal την περασμένη εβδομάδα φιλοξένησε άρθρο στο οποίο υποστήριζε ότι «τροχοπέδη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι οι εγχώριες τράπεζες» και αποκαλούσε τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα «αχίλλειο πτέρνα της Ελλάδας».

Ακόμα και αν λάβει το νέο πακέτο η Ελλάδα και αποφύγει τη χρεοκοπία, τα προβλήματά της δε θα έχουν λυθεί, επισημαίνεται στο ίδιο άρθρο. Η πιο άμεση πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα είναι η ρευστότητα και το κατά πόσο οι τράπεζες με την υπάρχουσα ρευστότητα θα μπορούσαν να στηρίξουν την πραγματική οικονομία.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται, ότι η συγκέντρωση του κλάδου θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδο στη χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και ιδιωτών, ενώ παράλληλα θα ενίσχυε την κερδοφορία και τα κεφάλαιά τους και θα ανακτούσαν και την εμπιστοσύνη των αγορών.

Δηλαδή, ένα νέο και πιο ισχυρό σχήμα θα μπορούσε, σύμφωνα με τους αναλυτές, να αντλήσει ρευστότητα από τις αγορές υπό την προϋπόθεση ότι εξομαλύνεται η κατάσταση της χώρας. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι μέσω των συγχωνεύσεων θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μείωση του κόστους των τραπεζικών καταθέσεων λόγω της μεγαλύτερης διαπραγματευτικής ικανότητας που θα είχε το νέο σχήμα.

imerisia.gr