Την διαγραφή των κλήσεων που είχαν βεβαιωθεί από τον Δήμο Χανίων προ του 2001 και οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί, ανακοίνωσε σήμερα στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αρμόδιος επί των οικονομικών, αντιδήμαρχος Χανίων κ. Κώστας Πρωτοπαπαδάκης.

Ο κ. Πρωτοπαπαδάκης ανέφερε ότι "η συγκεκριμένη απόφαση ήταν πολιτική και αφορά ένα ποσό που φθάνει περίπου τα 3.150.000 ευρώ για το οποίο διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει τρόπος να εισπραχθεί, όμως καθώς υφίσταται για το δήμο η  υποχρέωση τυπικά να το εισπράξει,  κι επειδή πρακτικά δεν γίνεται αυτό για διαφόρους λόγους (αλλαγή αυτοκίνητων , πινακίδων κλπ)  αποφασίσαμε να διαγραφεί".

Σε αυτό σημείωσε ο κ. Πρωτοπαπαδάκης "είχαμε τη σύμφωνη γνώμη, και της ορκωτού λογιστού".

Επίσης επισημάνθηκε οτι με αυτή τη διαγραφή προκύπτει για τον δημότη και μια ελάφρυνση της φορολογικής του ενημερότητας, κάτι το οποίο διευκολύνει τη συναλλαγή του και με τις υπηρεσίες.

Ενοίκια Δημοτικής Αγοράς 

Επιπλέον ο κ.Πρωτοπαπαδάκης γνωστοποίησε ότι θα κατατεθεί εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για μείωση των ενοικίων των καταστημάτων στην Δημοτική Αγορά των Χανίων έως και 40%.

Όπως είπε  "διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ενοικιοστάσια στη Δημοτική Αγορά, τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή.  Έτσι και έχοντας σαν πρόταση την κατά περίπτωση μείωση των ενοικίων, ο ενδιαφερόμενος, θα μπορεί να κάνει αίτηση για μείωση στο ενοίκιο του καταστήματος του, η  οποία θα εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή".

Με την  απόφαση αυτή η δημοτική αρχή επιδιώκει να διευκολύνει τους καταστηματάρχες να αποπληρώσουν παλαιότερες υποχρεώσεις τους προς το δήμο, και οι οποίες εκκρεμούν.

Για όλα αυτά,προηγήθηκε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες της Δημ. Αγοράς, ενώ τα οφειλόμενα ενοίκια προς το δήμο φθάνουν το ποσό των 300.000 ευρώ. Επίσης   υπάρχουν και ανείσπρακτες οφειλές από καταστηματάρχες που άφησαν τα μαγαζιά τους,  της τάξεως των 200.000 ευρώ οι οποίες διεκδικούνται μέσω της δικαστικής οδού.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί, ότι στη Δημοτική Αγορά, στεγάζονται 73 καταστήματα, όπου τα χαμηλότερο ενοίκιο είναι στα 265 ευρώ ενώ το υψηλότερο είναι στα 1215 ευρώ. 

Όπως είπε ο κ.Πρωτοπαπαδάκης, οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες της δημοτικής αγοράς, όταν ψηφιστεί και αρχίσει να ισχύει το μέτρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Τέλος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Χανίων παρουσίασε έναν απολογισμό των έως τώρα ενεργειών της Οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.

Όπως είπε η υπηρεσία από τη στιγμή που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έχει εκδώσει 2.500 εντάλματα, έχει κατανείμει ένα ποσό στην τοπική αγορά, της τάξεως των 21 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 4 περίπου αφορούν παλαιές όφειλες του δήμου που διευθετούνται.

Ο αρμόδιος επί των οικονομικών Αντιδήμαρχος σημείωσε ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί ενώ αναφέρθηκε και στην καλή οργάνωση της υπηρεσίας.

Flashnews.gr