Ό,τι ξέρουμε θα πρέπει να το ξεχάσουμε από δω και πέρα σε ότι έχει να κάνει με την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας και ό,τι άλλο είχε ως τώρα να κάνει με τις πολεοδομίες οι οποίες ουσιαστικά καταργούνται με τη μορφή που της ξέρουμε σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι αρμοδιότητές τους πάνε στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, ενώ οι μελέτες θα συντάσσονται και θα εκτελούνται απ' τους μηχανικούς που θα έχουν και την ανάλογη ευθύνη απέναντι στο νόμο.

Στόχος να σπάσει ο κύκλος του λαδώματος και της μίζας γύρω απ' τις άδειες κλπ. Παράλληλα το υπουργείο υπόσχεται ταχύτατες διαδικασίες που θα ξεμπλοκάρουν την οικοδομή. Συγκεκριμένα:

-Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα.

-Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.

-Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

-Εγκρίνεται σε πέντε μέρες η δόμηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, με υποβολή του τοπογραφικού και του διαγράμματος κάλυψης.

-Χορηγείται σε δύο μέρες η άδεια δόμησης για έναρξη εργασιών, με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών.

-Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

-Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

-Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.

-Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ευθύνη των Μελετητών Μηχανικών.

-Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.

-Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

-Θεσπιζονται γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.