Η ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού στην Κρήτη αποτελεί κεντρικό στόχο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον οποίο υλοποιεί άμεσα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Palma De Mallorca στην Ισπανία.

Τα δύο Επιμελητήρια συνεργάζονται στενά εδώ και αρκετά χρόνια στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Επιμελητηρίων –Insuleur Network με σημαντικές επιτυχίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ των αιτημάτων των νησιών. Επίσης, δραστηριοποιούνται σε διμερές επίπεδο υλοποιώντας δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα προγραμμάτων προώθησης του θεματικού τουρισμού στις δύο περιφέρειες.

Η στενή αυτή συνεργασία των δύο φορέων αναβαθμίζεται και επεκτείνεται το προσεχές διάστημα με την υπογραφή πράξης αδελφοποίησής τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου την προσεχή Πέμπτη. Η νέα μορφή συνεργασίας περιλαμβάνει την κοινή πρωτοβουλία για προώθηση του ναυτικού τουρισμού στο Ηράκλειο και την Πάλμα. Πρόκειται για μια δράση που συνδυάζει και προωθεί τον τουρισμό με την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στην ιστιοπλοΐα.

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής, σημαντική βοήθεια παρέχει σε τοπικό επίπεδο ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, ο οποίος και θα υλοποιήσει το θεωρικό και πρακτικό μέρος των μαθημάτων.Την ίδια ημέρα (30 -6- 2011) οι εκπρόσωποι των δύο Επιμελητηρίων θα παρουσιάσουν επισήμως και θα θέσουν σε λειτουργία τον ιστότοπο http://www.nauticaleurope.com.

Στην πλατφόρμα αυτή θα παρέχονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες ενοικίασης, αγοράς και πώλησης σκαφών, υπηρεσίες επισκευής σκαφών αναψυχής ή παροχής πληρωμάτων για ταξίδια με σκάφοι, υπηρεσίες εκπαίδευσης και εκμάθησης ιστιοπλοΐας αλλά και πληροφορίες σχετικές με την τουριστική υποδομή και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της κάθε περιοχής.

Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι η προβολή των τοπικών επιχειρήσεων που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την παροχή υπηρεσιών ναυτικού τουρισμού, με ταυτόχρονη προώθηση της κάθε περιοχής ως τουριστικού προορισμού, αξιοποιώντας τα σχετικά της πλεονεκτήματα της.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “InnonauTiCs”, το οποίο στοχεύει στη προώθηση του ναυτικού τουρισμού στα Ευρωπαϊκά Νησιά και ειδικότερα σε αυτά της Μεσογείου, μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας nauticaleurope.com.