Μεγάλες συγκεντρώσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου, της ουσίας που θεωρείται υπεύθυνη για τη θανάτωση κάθε μορφής ζωής στον Ασωπό ποταμό και την εκτόξευση των ποσοστών καρκίνων στα Οινόφυτα και σε άλλα χωριά της Βοιωτίας, έχουν εντοπιστεί στο ρέμα «Μαύρη Ώρα», που ξεκινά από τις βόρειες περιοχές του Ασπροπύργου και καταλήγει στον Σκαραμαγκά.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την εκπόνηση «Ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δυτική Αττική», ώστε να αντιμετωπιστεί η μόλυνση στην περιοχή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντοπισμό ρυπασμένων εδαφών και των πηγών παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων, την απομάκρυνση των μπαζών και την αποκατάσταση του τοπίου.

Όπως τονίζει η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτα Καραβασίλη:

«Η ρύπανση από τα επικίνδυνα απόβλητα και βαρέα μέταλλα, όπως το εξασθενές χρώμιο, είναι εδώ και πολλά χρόνια πρόβλημα. Τώρα εξασφαλίσαμε πόρους, για να δώσουμε μία πιο ολοκληρωμένη λύση. Έχουν εντατικοποιηθεί και οι έλεγχοι. Το πρόβλημα είναι ότι οι βιομηχανίες δεν επεξεργάζονται τα επικίνδυνα απόβλητα και δεν τα στέλνουν στο εξωτερικό. Τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους, μένουν εκεί και περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα».

Ο Ασπρόπυργος, όπως και η ευρύτερη περιοχή του Θριάσιου Πεδίου (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα) είναι από τις πιο υποβαθμισμένες στην Ελλάδα.

cosmo