Την επόμενη εβδομάδα φτάνει  στην Αθήνα  κλιμάκιο της τρόικας για τα ενεργειακά.

Την τρόικα, την ενδιαφέρει καταρχήν, η κυβέρνηση να έχει καταθέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2011 στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το 3ο Ενεργειακό Πακέτο, όπου στο πλαίσιο του ΙΤΟ, θα περιγράφεται και ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των υδροηλεκτρικών αποθεμάτων, με όρους που θα εξασφαλίζουν τον ανταγωνισμό.

Το ζητούμενο για την τρόικα είναι να πειστεί για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ΙΤΟ και για τα χρονοδιαγράμματα, όπου όπως λέει στέλεχος με γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού «είμαστε οριακά», καθώς η Κοινοτική Οδηγία ορίζει ότι το νέο αυτό μοντέλο πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία το αργότερο το Μάρτιο του 2012.

Τι εκκρεμεί να γίνει μέχρι τότε ; Έως τότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία των εταιρειών, η μεταφορά των παγίων, να εξασφαλιστεί ότι στη διάρκεια όλων αυτών των μηνών η ημερήσια αγορά ηλεκτρισμού θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα, να «τεσταριστεί» και να δοκιμαστεί αυτός ο «παράλληλος ΔΕΣΜΗΕ» ο οποίος θα «τρέχει» την καθημερινή λειτουργία της αγοράς πάντα στο πλαίσιο του ΙΤΟ, κ.ο. κ.

Η τρόικα γνωρίζει ότι το έργο είναι δύσκολο, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα και για εκείνα της ΔΕΗ – που θα σηκώσει και το κύριο βάρος- ώστε αρκετοί θεωρούν λίγους τους 13 μήνες που μεσολαβούν από σήμερα ως τον Μάρτιο του 2012.

Περιμένουν «report» για τα νερά

Σύμφωνα με την ιστιοσελίδα energypress.gr ενα άλλο θέμα για το οποίο η τρόικα έχει ζητήσει να ενημερωθεί είναι η διαχείριση των νερών, και πως αυτή θα λειτουργήσει μέσα στο νέο σύστημα του ΙΤΟ.

Η ελληνική πλευρά θα παρουσιάσει ένα πειστικό μοντέλο διαχείρισης των υδροηλεκτρικών μονάδων, που θα εξασφαλίζει όρους ανταγωνισμού και δεν θα επιτρέπει «παιχνίδια» με τη χρήση τους, και άρα με τη χειραγώγηση της Οριακής Τιμής. Θυμίζουμε ότι ακόμη και υπό το ΔΕΣΜΗΕ η διαχείριση των υδροηλεκτρικών είχε προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των ανεξάρτητων παραγωγών και προμηθευτών, με αποκορύφωμα την καταγγελία της EGL για χειραγώγηση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ ετοιμάζει το νέο «Κώδικα Διαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθμών και Υδάτινων Πόρων», ενώ έχει προταθεί η δημιουργία «συμβουλευτικού οργάνου» που θα εποπτεύει τη διαχείριση των νερών για υδροηλεκτρικούς σκοπούς και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς το διαχειριστή και την πολιτεία. Στο όργανο αυτό, του οποίου τη σύσταση βλέπει θετικά το ΥΠΕΚΑ, θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι: πολιτεία, ΔΕΗ, παραγωγοί, ΡΑΕ, αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια κ.λπ.