Το ενδεχόμενο να αναθέσει σε ιδιώτες την είσπραξη φόρων μελετά η κυβέρνηση, καθώς εκτιμά ότι ο υφιστάμενος φοροεισπρακτικός μηχανισμός παραμένει σε σημαντικό βαθμό αναποτελεσματικός.

 Ο υπουργός Οικονομικών, φέρεται να είπε χθες στη Βουλή ότι η είσπραξη των φόρων θα γίνεται από εξωτερική πηγή. Σε πρώτη φάση οι ελεγκτικές εταιρίες θα αναλάβουν διαμεσολαβητικό ρόλο για την είσπραξη και απόδοση στο δημόσιο των βεβαιωμένων οφειλών.

Οι ελεγκτικές εταιρίες θα αναλάβουν αρχικά διαμεσολαβητικό ρόλο για την είσπραξη και απόδοση στο δημόσιο των βεβαιωμένων οφειλών. Αν το εγχείρημα πετύχει θα αναλάβουν ενεργότερο ρόλο ως προς την συλλογή εσόδων.

Η κυβέρνηση πρόκειται να υιοθετήσει ουσιαστικά το Πορτογαλικό μοντέλο, το οποίο έχει εντάξει ήδη στο μηχανισμό είσπραξης των φόρων τις ελεγκτικές εταιρίες, τα λογιστικά και τα φοροτεχνικά γραφεία.