Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Ν. Χανίων ότι από 11/7/2011 μαζί με το υγειονομικό πιστοποιητικό διακίνησης των ζώων που προορίζονται για σφαγή και είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να διαθέτουν και Ειδικό Έντυπο – Υπεύθυνη Δήλωση, το οποίο περιέχει πληροφορίες που αφορούν το υγειονομικό καθεστώς της εκτροφής τους.

Την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, οι κτηνοτρόφοι την συμπληρώνουν και την υπογράφουν με δική τους ευθύνη και στη συνέχεια τη παραδίδουν στον Υπεύθυνο του σφαγείου.

Αντίθετα, σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν προσκομίζουν την παραπάνω δήλωση, δεν θα επιτρέπεται η σφαγή των ζώων τους.

Τα σχετικά έντυπα θα διατίθενται στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού καθώς και στα Σφαγεία του Νομού από τον αρμόδιο υπεύθυνο σε αυτά.