Σε 34.560 ανέρχονταν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 8 Ιουνίου για την υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου.

Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 15.863 είναι προεγκεκριμένες, ενώ οι ολοκληρωμένες αιτήσεις που συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι 8.743.

Τα στοιχεία για το πρόγραμμα διαβιβάστηκαν στη Βουλή, μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος είχε καταγγείλει ταλαιπωρία των πολιτών που θέλουν να βελτιώσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, διότι δεν έχουν ακόμη εκταμιευτεί τα χρήματα.

«Οι πόροι του προγράμματος είναι άμεσα διαθέσιμοι στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου του "Εξοικονομώ κατ' Οίκον" και η εκταμίευση χρημάτων προς τους ωφελούμενους γίνεται μετά την έκδοση σχετικής απόφασης υπαγωγής και την υπογραφή δανειακής σύμβασης του ωφελούμενου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα», αναφέρει στην απάντηση του ο υπουργός Περιβάλλοντος.

Όπως διευκρινίζει, «το πρόγραμμα προβλέπει προκαταβολή ύψους 30% του προϋπολογισμού του έργου και εκταμίευση του υπολοίπου μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων».

Ενεργειακοί επιθεωρητές

«Δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί πρόθεση του υπουργείου η επ' αόριστον διατήρηση του Μητρώου Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, αλλά η ένταξή τους στο Μητρώο των Μόνιμων
Ενεργειακών Επιθεωρητών, μετά από παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και την επιτυχία τους σε εξετάσεις, που θα διενεργήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του κ. Παπακωνσταντίνου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Καλαφάτη αναφορικά με τις καθυστερήσεις στη διαδικασία πιστοποίησης των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός, η χώρα μας κινδύνευε με καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν είχε τεθεί εγκαίρως σε εφαρμογή η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την ενεργειακή επιθεώρηση από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί η καταδίκη της Ελλάδας αλλά και να τεθεί σε εφαρμογή του
προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» προβλέφθηκε και η δυνατότητα χορήγησης αδειών
προσωρινών επιθεωρητών σε μηχανικούς με δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία για ένα
σύντομο χρονικό διάστημα που θα λήξει στις 6 Οκτωβρίου 2011.

Προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία χορήγησης αδειών Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών προωθούνται:

* Η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών, όπως οι ελάχιστες προϋποθέσεις και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, η διδακτέα ύλη, η διαδικασία και ο τρόπος των εξετάσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων.

* Έκδοση υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, η ισοτιμία και διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας

* Η έκδοση εκπαιδευτικού εγχειριδίου

* Ενημέρωση των φορέων εκπαίδευσης (ΑΕΙ και πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

* Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ώστε η εξεταστική διαδικασία να διεξάγεται ηλεκτρονικά.

Στόχος είναι, όπως εξάλλου ενημερώνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, η διαδικασία της εκπαίδευσης και των εξετάσεων να εκκινήσει εντός διαστήματος τριών μηνών, ώστε έγκαιρα να αντικατασταθούν οι προσωρινοί από τους μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές και να μην προκληθεί δυσλειτουργία στη διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Μέχρι σήμερα στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν εγγραφεί 5.046 επιθεωρητές.

Ο υπουργός αναφέρει επίσης ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι έλεγχοι των εκδιδόμενων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.