Σεμινάριο με θέμα της σωστής σύνταξης του βιογραφικού και των τεχνικών προετοιμασίας για την συνέντευξη εργασίας θ πραγματοποιηθεί, το Σάββατο και την Κυριακή στο Ηράκλειο.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιτυχημένη συνέντευξη και η πρόσληψη σε μια καλή θέση επιχείρησης ή οργανισμού. Παράλληλα, αναλύονται και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μια πρόσληψη από την πλευρά του στελέχους που παίρνει τη συνέντευξη.

Απευθύνεται:   

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανέργους και εργαζόμενους, σε στελέχη επιχειρήσεων, υπάλληλους, φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν μια επιτυχημένη συνέντευξη, αλλά και στα στελέχη που ασχολούνται με τις προσλήψεις προσωπικού.

 Ενότητες Σεμιναρίου:

Εισαγωγή: το ανθρώπινο δυναμικό τι είναι και πώς ορίζεται. Εσύ και η αγορά εργασίας, ποια περίοδος είναι κατάλληλη για την εύρεση εργασίας

Τεχνικές προετοιμασίας: Ποια είναι τα είδη βιογραφικών σημειωμάτων, Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε κατά τη συγγραφή του βιογραφικού μας, Παραδείγματα επιτυχημένων και μη επιτυχημένων βιογραφικών, Πως διαμορφώνουμε ένα βιογραφικό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, Ποιες είναι οι βασικές αρχές σύνταξης συνοδευτικής επιστολής.

Συνέντευξη Εργασίας: Ποιες είναι οι ερωτήσεις που μπορεί να σας απευθύνει κάποιος σε συνέντευξη για πρόσληψη και Ποιες είναι οι δικές σας ερωτήσεις προς το άτομο που σας παίρνει την συνέντευξη, Ποια είναι τα top10 λάθη των συνεντεύξεων - παγίδες υποψήφιων, Μάθετε την κατάλληλη Γλώσσα σώματος.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Το κόστος του προγράμματος είναι 65€ ανά συμμετοχή.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Χρόνος Διεξαγωγής

8 ώρες –  Σάββατο 16/07 από 4 μ.μ. έως 8 μ.μ. & Κυριακή 17/07/2011 από 9 π.μ. έως 1