Ο Δήμος Ηρακλείου σήμερα προχώρησε στην αποκατάσταση πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην παλαιά γέφυρα του ποταμού Γιοφύρου.

Η παλαιά γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές φθορές, με συνέπεια να δημιουργηθούν δύο μεγάλες οπές στην πρόσβαση των πεζών (πεζοδρόμια) με κίνδυνο την πρόκληση ατυχήματος.

Με συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου, αποκαθιστώνται οι οπές, και κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια (κατά μήκος δεξιά & αριστερά της γέφυρας).

Παράλληλα, θα τοποθετηθεί όπου απαιτείται προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, ο Δήμος θα προχωρήσει και σε παρέμβαση με φρεζάρισμα του ασφαλτοτάπητα για τοποθέτηση νέου ασφαλτικού.