Διήμερη επίσκεψη εργασίας στο μεγάλο θέατρο της Γόρτυνας και στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρος Μπένος σε συνεργασία με τους επιστημονικούς υπεύθυνους, τους προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων καθώς και με εκπροσώπους της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Η επίσκεψη εργασίας (11 και 12 Ιουλίου 2011) στα παραπάνω αρχαία θέατρα θα συνδυασθεί με συνεντεύξεις τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Δήμο Χανίων.

Η επίσκεψη εργασίας, η οποία αποτελεί τη συνέχεια επανειλημμένων επισκέψεων γνωριμίας τα προηγούμενα έτη στα παραπάνω αρχαία θέατρα, έχει διπλό σκοπό:

Να διαπιστωθεί επί τόπου η σημερινή κατάσταση των μνημείων και να συνεχισθεί με εντονότερους ρυθμούς η αδιάκοπη προσπάθεια για την ανάδειξή τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης εργασίας έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

09.30 Επίσκεψη στο δήμο Γόρτυνας

10.30 Επίσκεψη στο μεγάλο θέατρο της Γόρτυνας

13.00 Συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρεια Κρήτης στην Πλατεία Ελευθερίας

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

10.30 Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Απτέρας

13.00 Συνέντευξη τύπου στο δήμο Χανίων

ΤΟ "ΔΙΑΖΩΜΑ"

Το "Διάζωμα" είναι ένας σύλλογος (κίνηση πολιτών) που ασχολείται με την διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, αυτής της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Στις περιοδείες του "Διαζώματος" στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας συμμετέχουν οι Τοπικές Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πολίτες και τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» που προέρχονται από την κάθε περιοχή.

Ο σκοπός των περιοδειών είναι τριπλός:

Να υπάρξει μια πολύ σαφής εικόνα τόσο επιστημονική, όσο και κοινωνικοπολιτική (η διαθεσιμότητα των τοπικών κοινωνιών κλπ)

Να έρθουν σε επαφή όλες οι δυνάμεις που είναι απαραίτητο να αναπτύξουν κοινή δράση για τη σωστή ανάδειξη των μνημείων (αρχαιολόγοι, δήμαρχοι, νομάρχες) και...

να ευαισθητοποιηθούν οι απλοί πολίτες για τη μεγάλη αξία που έχουν τα μνημεία αυτά, όχι μόνον ως ιστορική και πολιτισμική καταγραφή, αλλά περισσότερο ως στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεντεύξεις τύπου και ανοικτές συζητήσεις με το κοινό.