Με το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που εκπροσωπεί τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα παιδείας και πρόεδρος της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ. Βάνα Χατζάκη – Φραγκάκη, καθώς και ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Καλογεράκης.

Τη συζήτηση απασχόλησαν ευρύτερα θέματα που αφορούν στις εξελίξεις γύρω από το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό ανταλλάχθηκαν απόψεις γύρω από το θέμα της σχολικής στέγης, της συντήρησης σχολικών μονάδων, της μεταφοράς των μαθητών και της λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το προεδρείο της Ένωσης για το πλαίσιο αλλαγών που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, χωρίς την απαραίτητη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων και προσωπικού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες και το σχεδιασμό στον οποίο έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή για τα θέματα που συζητήθηκαν.

Τέλος, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και η Ένωση στα σχολικά δρώμενα, ο Δήμαρχος ζήτησε και συμφωνήθηκε η συνεργασία τους για την κοινή διεκδίκηση και αντιμετώπιση των θεμάτων με τη δρομολόγηση κοινών δράσεων.