Ολοένα και περισσότερο οι Έλληνες μειώνουν τις δαπάνες στο νοικοκυριό τους, προσαρμόζοντας την καταναλωτική τους συμπεριφορά εξαιτίας της αβεβαιότητας και της γενικότερης ανασφάλειας που έχει επιφέρει η οικονομική ύφεση. Τις μεγαλύτερες περικοπές έχουν αναγκαστεί να κάνουν άνθρωποι προερχόμενοι από τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα και την περιφέρεια.

Σε αυτό το συμπέρασμα τουλάχιστον καταλήγει πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, η οποία αφορά τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά και διενεργήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2011 με δείγμα άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 έως 70 ετών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 83% των Ελλήνων προχώρησε σε περικοπές δαπανών στο νοικοκυριό τους, όταν έναν χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε στο 52%.
Χαρακτηριστικό είναι πως ενώ τα υψηλού επιπέδου μόρφωσης στελέχη επιχειρήσεων προχωρούν σε περικοπές της τάξης του 77%, το αντίστοιχο ποσοστό στα μεσαίας και χαμηλής μόρφωσης στρώματα αγγίζει το 85%.

Διπλάσιοι όμως φαίνεται να είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι πολίτες που υπέστησαν πραγματική μείωση του εισοδήματός τους.

Τον Μάρτιο του 2010, μόλις το 35% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάνει οικονομία λόγω απώλειας πραγματικού εισοδήματος και το 17% ότι κάνει περικοπές για προληπτικούς λόγους. Ποσοστά βέβαια που άλλαξαν έναν χρόνο αργότερα, φτάνοντας το 64% και 19% αντίστοιχα.

Παράλληλα, στα στρώματα υψηλής μόρφωσης ο ένας στους δύο δηλώνει ότι έχει υποστεί μείωση εισοδήματος, ενώ στα στρώματα χαμηλής μόρφωσης μείωση έχουν υποστεί περίπου οι 7 στους 10. Στην πρωτεύουσα το 59% των κατοίκων έχασε εισοδήματα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 68%.