Στο 24,1%, 24,9% και 26,6% κυμάνθηκε στην Κρήτη η ανεργία τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το συγκεκριμένο τρίμηνο τα ποσοστά της ανεργίας κυμάνθηκαν στο νησί σε παρόμοια επίπεδα με τα περσινά, τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο παρουσιάζοντας μικρές αυξομοιώσεις, ενώ τον Οκτώβριο η διαφορά είναι πιο εμφανής και ανέρχεται στις 2,5 μονάδες.

Πανελλαδικά το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Νοέµβριο του 2015, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.620.750 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.180.516 άτοµα ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.269.077 άτοµα. 

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 81.751 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2014 (αύξηση 2,3%) και κατά 1.003 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2015 (αµελητέα µεταβολή). Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 55.857 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2014 (µείωση 4,5%) και κατά 3.718 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2015 (µείωση 0,3%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 70.780 άτοµα σε σχέση µε τον Νοέµβριο του 2014 (µείωση 2,1%) και κατά 781 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2015 (αµελητέα µεταβολή).