Πρόταση για την διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «πορίσματα επιθεωρητών -ελεγκτών Δημόσιας διοίκησης για το Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και οι αναγκαίες παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής» κατέθεσαν οι Ενεργοί Πολίτες.

Στο κείμενο της πρότασης αναλυτικά αναφέρεται:

"Κε Δήμαρχε

Θεωρούμε ότι έχει πλέον περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, για την ενημέρωση μας, από την ημέρα κοινοποίησης των δύο πορισμάτων. Μπορεί, βέβαια στα πορίσματα ο έλεγχος να αναφέρεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 (και όχι το σύνολο), όμως οι αναφορές και οι διαπιστώσεις που αναγράφονται σ’ αυτά, δημιουργούν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την πλευρά της Δημοτικής αρχής.

Επιπλέον στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων συντελούν και οι σκέψεις που ακούγονται ότι, η θεραπεία των διαπιστώσεων θα αποκατασταθεί με κάποιες διορθώσεις επιμετρήσεων και τιμών. Το θέμα είναι ευρύτερο (ιδιαίτερα σήμερα λίγο πριν την έναρξη της β’ φάσης) και έχει να κάνει:

Ποια πρόσωπα θα στελεχώνουν τα διοικητικά όργανα – Διευθύνουσα υπηρεσία / Επιβλέπουσα υπηρεσία, Τεχνικό Συμβούλιο κλπ. Μπορούν σε αυτά να συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα για τις εισηγήσεις και τις αποφάσεις, σε πολλά σημεία τα πορίσματα διαπιστώνουν παραβάσεις του νομικού πλαισίου;

Τι θα γίνει με τους καταλογισμούς;

Πως θα θωρακιστεί – θεσμικά - η διοίκηση ΔΕΠΤΑΗ και ΔΗΜΟΥ για την συνέχεια, ποια διαφάνεια και έλεγχος θα υπάρχει για να μην επαναληφθούν και στην β’ φάση.

Με την παρέμβαση μας αυτή ζητάμε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα.

Για την δημοτική κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ηλίας Λυγερός"