Συνεδριάζει στην Περιφέρεια Κρήτης την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 στις 2 το μεσημέρι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

Γ. Απάντηση σε ερώτηση του ΠΣ κ. Σπυρόπουλου Γεωργίου με θέμα: «Χορήγηση μηχανημάτων P.O.S.  από τα τραπεζικά καταστήματα».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1.1 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

    - (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

1.2 Τροποποίηση της αριθμ. 65/09-10-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών  της επιτροπής της παρ. 4 του αρθρ. 13 του Π.Δ. 242/1996, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 22706/09-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

   - (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1  Κατάρτιση Προϋπολογισμού των τομέων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων για το έτος 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 20763/05-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

- (Εισηγητές ο εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Αθλητισμού κ. Συριγωνάκης Νίκος και ο εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Πολιτισμού κ. Φασουλάκης Κώστας).

2.2 Κατάρτιση Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων το  έτος 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 21499/08-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

- (εισηγητής ο εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα  Κοινωνικής Πολιτικής κ. Βαμβακάς Λάμπρος).

2.3 Ένταξη έργου στο σχέδιο (ΣΔ) – ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΩΝ

4. 1 Έγκριση Προγράμματος έργων και   εργασιών  της Δ/νσης Δασών        Χανίων έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 480/27-01-2016 έγγραφο  της Δ/νσης Δασών ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης ).

4.2  Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων - εργασιών  και μελετών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2016, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.  598/25-01-2016 έγγραφο  της Δ/νσης Δασών ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).